Chat-bot-sirma

В 21 – ви век информацията в интернет пространството се увеличава двойно всеки изминал ден, а достъпът до нея е практически неограничен. Именно заради това посетителите на сайтовете ценят бързото намиране на точната информация.

През 2016 – 2017 година тенденцията за използването на чатбот програми достига своят пик,  когато виртуалната комуникационна система започна да се използва от големи компании като Facebook Messenger, Microsoft, Google Assistant, Slack, Telegram и други, за вграждане в техните виртуални комуникатори. От тогава възникват множество компании специализирани в разработката на чатбот програми, а подобни функционалности биват интегрирани във все по-голям брой сайтове.

Чатботът е компютърна програма, в която се използват алгоритми в областта на изкуствения интелект, която е създадена да отговаря автоматично на запитвания. Компютърната програма работи на базата разпознаване/разбиране на контекста на разговора и по този начин се осъществява дискусията.

В наши дни подобен тип програми се иползва за различни цели – например за водене на разговор с цел забавление,  може да помогне за решаване на различни потребителски проблеми (обслужване на клиенти), за бързо намиране на типова информация, да селектира и предлага промоционални продукти/услуги, да оказва психологична помощ (използван във връзка с войната в Сирия) и не на последно място, той е активен 24 часа.

От 20.03.2018 г.  на платформата Сирма ще може за задавате своите въпроси към чатбота Сам. Той е специално създаден, за да улесни посетителя на сайта, като бързо и лесно предостави най-често търсената корпоративна информация.

Използването на Сам става чрез отваряна на хиперлинка по – долу, като по този начин потребителят потвърждава желанието си за задаване на въпроси към програмата. Чатботът е в процес на разработване, като за момента ще бъде пусната негова демо версия. Засега Сам 1.0. разбира и отговаря само на въпроси написани на Английски език. Знанията на Сам обхващат широк кръг от въпроси свързани със Сирма Груп –  корпоративни, финансови и др. Първата версия на Сам може да отговаря на запитвания (често задавани въпроси) за дружествата част от Сирма Груп, за основни финансови показатели, за продуктови вертикали, цена на акция на Сирма Груп, информация за новата стратегия на Сирма Груп, информация предназначена за инвеститори и локация на офиси. Потребителят има възможността да се включи в обучителният процес на Сам като оцени отговорите му чрез натискане на бутоните: “палец нагоре” и “палец надолу”.

В бъдеще за чатбота Сам са планирани няколко кръга на обучение, с оглед разширяване обхвата на неговата база знания, респективно подобряване ефективността на комуникацията. Сам 2.0 ще може да дава по – подробна информация по гореспоменатите теми и ще бъдат добавени нови такива. Сам упътва потребителя, но също така е готов да отговори на няколко лични въпроса. Задайте и Вашите въпроси: Питайте Сам.