Ontotext

Какво предлагаме

Онтотекст е глобален разработчик на семантични технологии и решения базирани на тях. Семантичните технологии използват алгоритми, на базата на изкуствения интелект, които се прилагат към управлението и използването на големи данни и текстов анализ. Компанията е създала пълен набор от инструменти и услуги, включващи текст майнинг и онтологии за автоматично извличане на смисъл от данни. Основният продукт на Онтотекст е GraphDB, нерелационна база данни, която позволява на организациите за откриват значения и свързват концепции от множество разнородни бази данни и информационни силози от неструктурирани данни. Откритите значения, връзки и концепции се преобразуват в структурирана, полезна информация и ценни бизнес идеи.

За компанията

Компанията е наградена за много от своите академични и изследователски проекти. От 2008 г. Онтотекст има регионални офиси на своите ключови пазари UK и USA, но компанията предлага в цял свят своята доказана технология и семантични решения.

Ontotext Cognitive Cloud

Graph DB
GraphDB™ е зряла NoSQL база, използвана за управление на големи обеми данни, заявки и изводи в реално време. Технологията позволява безпроблемна интеграция между разнородни информационни силози и предлага цялостен, 360 изглед върху информацията.

Интелигентото управление на данни позволява елемнтите да се тръсят, съпоставят и споделят безпроблемно през различни платформи. Маркираните обекти, концепции и връзки се визуализират в граф, за да се подсигури високо ниво на детайлност и релевантна информация. GraphDB позволява съхраняването на данни във вид на “атомични факти”, което улеснява класифицирането, повторното използване, комбинирането, споделянето и интеграцията им. На тази база се извършва последващо създаване на нови факти и приложения на информацията.

Решения

GraphDB
GraphDB е основната платформа, на чиято база се създават различни решения, приложими за: индустрии, свъзани със създаване и управление на съдържание: медии, издателства; науки за живота – здравеопазване, фармация; музеи, архиви и културно историческо наследство; подбор на персонал, и всички други индустрии където съответствието и управлението на документи могат да бъдат подобрени. Платформата се интегрира с различни технологии за търсене, включващи:

  • Семантични уеб решения
  • Платформи за insights
  • eDiscovery платформи
  • Платформи, използвани в областта на културно-историческо наследство, музеи и архиви.

Анализ на текст
Облачната услуга за текстов анализ позволява да идентифицирате типовите обекти (същности) във всеки текст и да ги съотнесете към други референтни такива в графовата база. Услугата позволява извличане на взаимовръзки между обекти и категоризиране на документи. Резултатие се извеждат в JSON формат, но можа да се преобразуват в RDF и съхранят в семантична графова база, като услуга.

Knowledge Graphs
Текстово аналитичната услуга на Ontotext Cloud осигурява изпълнение почти в реално време, и може да управлява огромни обеми от документи, с различен вид и формат. Тя също предлага достъп до мащабируема графова база-като-услуга (DBaaS), която удовлетворява нуждите за мощна и мащабна графична аналитичност и мениджмънт.

Ontotext

Главен офис:
Офис център Полиграфия, ет.4,
Бул. Цариградско шосе 47А,
1124 София, България

Награди:

ontotext-award-2
ontotext-award-1

2014 Bulgarian Innovation Enterprise Award

Онтотекст е носител на многобройни награди за своите продукти и научни разработки. Научните открития на компанията се използват в над 1000 изследователски проекти и инициативи, фокусирани върху развитието на семантичните технологии и техните приложения за текстов анализ и откриване на информация. Научните изследвания на Онтотекст са публикувани във водещи академични и индустриални издания.

Вижте публикациите на Онтотекст.

Вижте проектите на Онтотекст.

Award for most outstanding and successful company in the 6th EU Framework Programme

ontotext-award-3

2009 annual award for science Pythagoras

ontotext-award-4

Избрани клиенти

bbc
euromoney
financial-times
oxford-university-press
astrazeneca
the-british-museum