Springer-nature-scigraph

Най-престижното издателство за научна литература Springer Nature избра семантичната графова база GraphDB™, която ще бъде вградена в новата SciGraph платформа за свързани отворени данни (LOD).

Springer Nature е в топ 5 на световните издателства в областта на природните, точни и науки за живота, и е с годишен оборот от 1,5 милиарда евро.  Мощната графова база на Онтотекст  беше предпочетена за вграждане в новата  LOD платформа SciGraph, която агрегира информация от различни източници на Springer Nature и други академични издателства, техни ключови партньори.

Със своите възможности да обработва огромни масиви от данни, заявки и извличане на смисъл от данните в реално време, GraphDB уваличава възможностите на издателската платформа SciGraph, съдържаща милиарди записи. Технологията помага на собствената издателска платформа да събира висококачествени данни от достоверни и сигурни източници от всички академични и изследователски организации, като изследователски проекти, конференции, афилиирани партньри, публикации и т.н. Тези висококачествени данни в областта на научните публикации осигуряват богато семантично описание и дават представа за връзките в информацията по визуално въздействащ начин.

Безпроблемното интегриране на данните от различни силози  позволява на научната платформа SciGraph  да събере метаданни от научни журнали и статии, книги, глави от тях, алманаси, конферентни доклади, доклади за експерименти и други форми на количествени изследвания, публикации, статии, становища, студии, създадени на база изследователски грант, патенти, клинични изпитания, цитати и референтни мрежи, Алметрикс, и връзки към изследователски набор от данни.

За съвместното сътрудничество с издателство Springer Nature, Атанас Киряков – изпълнителен директор на Онтотекст сподели: „Ние сме изключително щастливи и горди да подкрепим световното издателство Springer Nature в техните усилия да развиват и усъвършенстват управлението на съдържание, свързването и откриване на данни сред разнообразни информационни източници. Визията на Онтотекст е да осигури надеждна семантична графова база, която предлага бърз достъп до данни, ефективно обновяване на информацията и е лесна за използване.“

От своя страна, Хенинг Шьоненберг, Директор Продуктови и метаданни, каза: „Ние поставяме във фокуса на нашето внимание изследователите. Сливането на Springer и Nature предостави на издателската ни компания още по-големи възможности за глобален подход и по-добро обслужване нуждите на изследователските общности. Визията ни е да създадем най-голямата и съвременна агрегирана платформа от свързани отворени данни, в областта на научните изследвания. Ние сме потребител на данни от вътрешни и външни информационни силози, които преобразуваме и използваме повторно изцяло в икономическата и изследователската области. По този начин, подобряваме откриваемостта на съдържанието и осигуряваме мощни инструменти и услуги, базирани на данни, които да обслужват изследователи, автори, редактори, библиотекари, статистици и много други, като добавяме стойност по цялата верига за създаване на различни видове съдържание. Springer Nature използва семантични технологии и отворени данни от 2012 г. Сега, колаборацията ни с технологичният разработчик Онтотекст е ново начинание, което ще подпопомгне научното издателство да преодолее препятствията от миналото, чрез свързването на изчерпателна информация за научната област.“

По този начин потребителите на  Springer Nature имат възможността да разширят своите възможности с визуално представяне на семантичните връзки, а същевременно разработчиците се насърчават да използват повторно наборите от данни на издателството. Огромна част от тях са свободно достъпни под CC BY-NC 4.0 лиценз, в полза на изследователи, разработчици, учени и други потребители.

Първото официално  представяне на SciGraph ще бъде на Панаира на книгата в Лондон. Мишел Пасин, главният архитект данни на SciGraph от Springer Nature, ще представи съвместно с Онтотекст функционалностите на SciGraph и нейните технологични предимства.

Повече информация относно възможностите за бизнеса, които предоставя GraphDB™, може да намерите тук.