към 31.12.2017

  • 83% физически лица
  • 17% юридически лица

към 31.12.2017

  • 39% - акционери над 5% от капитала
  • 61% - акционери под 5% от капитала

към 31.12.2017

  • Георги Маринов - 8,86%
  • Цветан Алексиев - 8,17%
  • Чавдар Димитров - 8%
  • Веселин Киров - 7,92%
  • Огнян Чернокожев - 6,29%
  • Свободно търгуеми акции - 60,76%