Одитен комитет

С решение на Общото събрание на акционерите на Сирма Груп Холдинг от 14.07.2016 бе създаден Одитен комитет. Съставът на Одитния комитет е:

 • Магистър, регистриран одитор, дипломиран експерт – счетоводител с над 30 години стаж в областта на финансите. Председател на СД на ЕФКО ГРУП АД. Член на Дисциплинарния съвет на Институт на дипломираните експерт-счетоводители.
 • Учредител и съдружник във ФСК “Финекс” СД. Председател на УС и Изпълнителен член на ЗК и ЖЗК “Български имоти” АД. Работил е като икономически експерт на Съюза за стопанска инициатива на гражданите (ССИГ) и в Комисията по тристранно сътрудничество към МС, впоследствие – Председател на КС на ССИГ, член на финансово – счетоводната и животозастрахователната комисия комисии към Асоциацията на българските застрахователи.
 • Член на УС на Институт на дипломираните експерт –счетоводители, Член на КС на Българска Асоциация на застрахователните брокери, Член на Дисциплинарния съвет на Институт на дипломираните експерт-счетоводители.
 • Над 16 г. опит във финансовия и оперативен мениджмънт на мултинационални и български компании в технологичния сектор.
 • Заемал е различни длъжности – Групов финансов директор на София Франс Ауто, преди това – оперативен и финансов директор на българската софтуерна компания Хаос Груп (2 г.), CFO на Blizoo; Евроком Кабел, работейки с частните инвестиционни фондове Waburg Pincus и EQT.
 • Кариерата на Александър Колев в ИТ индустрията започва в Hewlett-Packard в България, където работи като Финансов и Оперативен Директор. Преди това е работил също за HP и други международни компании като счетоводител в КПМГ България.
  Дипломиран магистър по финанси от СУ “Св. Климент Охридки”; бакалавър финанси и счетоводство от Hogeschool van Utrecht, Холандия
 • Над 12 години стаж в областта на финансите. Ръководител Корпоративни Финанси в Първа Финансово Брокерска Къща, където води консултантски мандати за частни сделки в областта на недвижимите имоти, финансови услуги, и индустриално производство.
 • Заемал е различни роли в инвестиционни фондове, инвестиционни посредници и управляващи дружества. Работил е като независим консултант по финансов мениджмънт, финансова отчетност, и корпоративно управление. Работил е с някои от фондовете по програмата Джереми – водене на отчетност към инвеститорите и корпоративното управление.
  Ключови проекти: подготовка на дружества за листване на Лондонската ФБ, реорганизация на финансовата отчетност в група с 600млн. EUR оборот с цел посрещане изискванията на публични дружества, покупко-продажба на активи с обща стойност над 300 млн. евро, листване на първия български АДСИЦ на БФБ, и други.
  Магистър по бизнес администрация (MBA) от Case Western Reserve University

Одитори

Одитор на Сирма Груп Холдинг АД, избран от Общото събрание на дружеството на 15.06.2017 е Теодора Иванова Цветанова с диплом 0771.