Текущата Стратегия за развитие и растеж на Сирма Груп Холдинг обхваща периода от 2018 до 2022 година. 

Тук може да изтеглите кратка или пълна презентация на Стратегията на Сирма Груп на български език.

Тук може да изтеглите кратка или пълна презентация на Стратегията на Сирма Груп на английски език.