2016

Финансовият календар съдържа информация за очаквани бъдещи събития и оповестявания от финансово значение, както и пълен текст на вече оповестана вътрешна и финансова информация. Пълният текст на оповестената информация може да разгледате на съответната връзка (линк).

25.01.2016г.

30.01.2016г.

 • Оповестяване на тримесечен индивидуалнен отчет на Сирма Груп Холдинг за четвъртото тримесечие на 2015 година.

02.02.2016г.

 • Оповестяване на предварителни данни по консолидиран отчет на Сирма Груп Холдинг за четвъртото тримесечие на 2015 година.

29.02.2016г.

 • Оповестяване на консолидиран отчет на Сирма Груп Холдинг за четвъртото тримесечие на 2015 година.

08.03.2016г.

 • Уебинар за представяне на резултатие от 2015 година.

01.04.2016г.

30.04.2016г.

 • Оповестяване на тримесечен отчет на Сирма Груп Холдинг за първото тримесечие на 2016.
 • Оповестяване на годишен консолидиран отчет на Сирма Груп Холдинг за 2015.

04.05.2016г.

11.05.2016г.

 • Оповестяване на годишен индивидуален отчет на Сирма Груп Холдинг за 2015.

13.05.2016г.

14.05.2016г.

 • Вътрешна информация относно публикуване на Покана за свикване на общо събрание на акционерите на Сирма Груп Холдинг.

16.05.2016г.

 • Вътрешна информация относно уведомление за предварителни данни на консолидиран отчет на Сирма Груп Холдинг за първото тримесечие на 2016.
 • Вътрешна информация относно корекция в предварителни данни на консолидиран отчет на Сирма Груп Холдинг за първото тримесечие на 2016.

 

30.05.2016г.

 • Вътрешна информация относно допълване на въпрос към публична покана за свикване на общ осъбрание на акционерите на Сирма Груп Холдинг.
 • Оповестяване на тримесечен консолидиран отчет на Сирма Груп Холдинг за първото тримесечие на 2016.

31.05.2016г.

 • Вътрешна информация относно актуализация на данните за директор за връзки с инвеститорите на Сирма Груп Холдинг.

03.06.2016г.

 • Оповестяване на корекция в тримесечен индивидуален отчет на Сирма Груп Холдинг за първото тримесечие на 2016.
 • Оповестяване на корекция в тримесечен консолидиран отчет на Сирма Груп Холдинг за първото тримесечие на 2016.

06.06.2016г.

 • Оповестяване на корекция в годишен индивидуален отчет на Сирма Груп Холдинг за 2015.
 • Оповестяване на корекция в годишен консолидиран отчет на Сирма Груп Холдинг за 2015.

15.06.2016г.

 • Вътрешна информация относно решение на Общото събрание на акционерите на Сирма Груп Холдинг за отказ от дивидент за 2015 година.

17.06.2016г.

21.06.2016г.

 • Оповестяване на Протокол от Общото събрание на акционерите на Сирма Груп Холдинг.

07.07.2016г.

 • Провеждане на уебинар за представяне на резултатите от второто тримесечие на 2016 година.

30.07.2016г.

 • Оповестяване на тримесечен индивидуален отчет на Сирма Груп Холдинг за второто тримесечие на 2016 година.

30.08.2016г.

 • Оповестяване на тримесечен консолидиран отчет на Сирма Груп Холдинг за второто тримесечие на 2016 година.

08.09.2016г.

 • Провеждане на уебинар за представяне на резултатите на Сирма Груп Холдинг за второто тримесечие на 2016..

09.09.2016г.

 • Оповестяване на корекция на тримесечен консолидиран отчет на Сирма Груп Холдинг за второто тримесечие на 2016 година.

28.10.2016г.

 • Оповестяване на тримесечен индивидуален отчет на Сирма Груп Холдинг за третото тримесечие на 2016.

29.11.2016г.

 • Оповестяване на тримесечен консолидиран отчет на Сирма Груп Холдинг за третото тримесечие на 2016.

07.12.2016г.

 • Провеждане на уебинар за представяне на резултатите на Сирма Груп Холдинг за третото тримесечие на 2016.

12.12.2016г.

 • Вътрешна информация относно взето решение от Сирма Груп Холдинг за увеличаване на капитала на дъщерно дружество Онтотекст.