Индивидуални отчети и съпътстващите документи на Сирма Груп Холдинг за 2017

Консолидирани отчети и съпътстващите документи на Сирма Груп Холдинг за 2017

Индивидуални отчети и съпътстващите документи на Сирма Груп Холдинг за 2016

Консолидирани отчети и съпътстващите документи на Сирма Груп Холдинг за 2016