Консолидирани

Q1

Q2

Q3

Q4

Индивидуални

Q1

 

Q2

 

Q3

 

 

Q4

Консолидирани

Q1

Q2

Q3

Q4

Индивидуални

Q1

Q2

 

Q3

Q4