Сирма Груп публикува обновената си стратегия 2018 – 2022

вижте повече

Свободно търгуемите акции на Сирма Груп Холдинг се увеличават с 87,78% през 2017 г.

вижте повече

EngView Systems предлага три нови продукта през 2017

вижте повече

Сирма Солюшънс изпраща 2017 с отлични резултати, нови продукти и клиенти

вижте повече

Сирма цели 100 млн. евро приходи до 2022

вижте повече

Дивизия Северна Америка на Сирма Груп постигна отлични резултати за 2017

вижте повече

Консолидирани отчети на Сирма Груп Холдинг към 30.09.2017

вижте повече

Сирма Груп с рекорден ръст на приходите и нетната печалба в Q3 2017

вижте повече

Емисията на Сирма Груп Холдинг влиза в SOFIX

вижте повече

Сирма Груп с рекорден ръст на консолидираната печалба за полугодието от 500%

вижте повече

Сирма разпределя първия дивидент след IPO

вижте повече

Сирма Груп Холдинг започна изплащането на дивидент

вижте повече