Акциите на Сирма Груп Холдинг дебютират на БФБ на 23 ноември

вижте повече

Съобщение за успешно приключило първично публично предлагане

вижте повече

Онтотекст подкрепи национално състезание по извличане на данни

вижте повече

IPO-то на Сирма Груп Холдинг завърши успешно със записани акции за 11.5 млн. лв

вижте повече

IPO: Как да закупим акции на Сирма Груп Холдинг?

вижте повече

Сирма Груп Холдинг АД започва предлагане на акциите си

вижте повече

СЪОБЩЕНИЕ По чл.92а, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК

вижте повече

Първичното публично предлагане на акции на Сирма Груп стартира на 16-ти септември

вижте повече

КФН одобри проспекта за първично публично предлагане на Сирма Груп Холдинг АД

вижте повече

Сирма Груп Холдинг обявява процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“

вижте повече

Ontotext USA постигна 62% годишен ръст на USA пазар за 2014 г.

вижте повече

Сирма планира IPO и последващо листване на БФБ-София

вижте повече