Онтотекст  участва със създадения  софтуер за разпознаване истинността на съдържанието в интернет, част от проекта PHEME.. Компанията е избрана сред 40 иновативни фирми от континента.

Над 28 000 европейски граждани са гласували през месец август за 40 иновативни компании в престижния конкурс Innovation Radar Prize 2016 на Европейската комисия, Онтотекст е номинирана сред общо 16 финалисти.  Българското дружество е финалист в категорията „Industrial & Enabling technologies“, насочена към технологии за дигитализация на индустрията. Останалите категории включват ICT for Society (за информационни и комуникационни технологии за обществото), Excellent Science (за водещи научни постижения) и Horizon 2020 ICT Innovator (за иноватори в рамките на Хоризонт 2020). Целта на състезанието е да определи водещите европейски иноватори и да привлече общественото внимание към това, с което се занимават.

Онтотекст  участва в конкурса със собствено решение, разработено в рамките на международния проект PHEME. Това е интелигентен софтуер за разпознаване истинността на съдържанието в интернет и откриването на слухове. Софтуерното решение  има огромно значение за медийната индустрия и други свързани с нея сектори, поради нарастващото разпространение на неверни информации в интернет пространството през последните години.

В рамките на проекта Онтотекст разработи технология базирана на НЛП (Natural Language Processing), машинно обучение и моделиране на онтологии. Разработени са алгоритми за откриване и разпознаване на достоверни твърдения и слухове в социалните медии,  важен аспект на съвременната журналистика. Семантичната анотация на Twitter съобщения дава възможност за идентифициране на хора, места, организации и други понятия, както и идентифициране на налагащи се теми в социалните медии.

Софтуерът автоматизира работните процеси, което позволява на журналистите да се съсредоточат върху туитове, показващи достатъчно информация, за да се изърши последваща валидация с други публични източници. Тези туитове ще послужат като източници за създаване на новини за нови събития или развиващи се истории.  Посредством технологията на Онтотекст, се интегрира съдържание от социалните медии и потребителски генерирано съдържание, с вече съществуващата семантична платформа за новини. Посредством технологията е възможно да се свържат концепции през мейнстрийм новини, Twitter и бази от знания като Wikipedia, което от своя страна предлага  360 градусова гледна точка  на текущите събития.

Автоматизацията на работните потоци, мащабируемостта на процеса и стимулиране на качествената журналистиката е иновацията в проекта.

Благодарение на PHEME, Онтотекст създаде комерсиално приложение на уникалната собствена семантична технология, за анализ и идентифициране на съдържание в социални медии. Това доведе до създаване на нови партньорства и възможност за навлизане на нови потенциални пазари.

Финалистите в надпреварата ще представят своите планове за развитие пред жури от експерти на 26 септември, в гр. Братислава. Сред тях ще бъдат избрани по един победител от всяка категория, както и един цялостен победител. Инициативата е отворена за стартъпи, малки и средни предприятия и университетски екипи от целия Европейски съюз, а участващите проекти в тазгодишното издание на Innovation Radar Prize имат потенциала да повлияят на много аспекти от обществения живот – от транспорта и логистиката, през управлението на водите, до лечението на ракови заболявания и развитието на пчелните популации.

За повече информация:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovators/ontotext-innovation-radar