Семантичният софтуер на „Онтотекст“ е избран от Института за инженерни науки и технологии (The Institution of Engineering and Technology – IET)..ИИНТ е една от петте водещи организации за научни публикации в света, които предоставят информационни услуги за инженери и технически специалисти. Издателството е избрало GraphDB, мощната графова база данни на „Онтотекст“, за да подобри индексирането и търсенето на публикации в своята Inspec платформа.

ИИНТ е признат от професионалните среди като иноватор в издателския бизнес. Успешното внедряване на графова база данни и семантични технологии за управление на информация затвърждава лидерските му позиции в тази област. Базата данни Inspec на IET е архив, съдържащ повече от 16 милиона специално подбрани, специализирани статии, документи от конференции и видеоматериали, отнасящи се до изследвания в областта на инженерните науки и физиката. Съдържанието й са създава, събира и се развива през последните 40 години.

В масивите от данни се съдържат над 550 милиона автори, теми, институции и тагове от метаданни, в резултат на което се създават огромно количество от взаимно свързани и припокриващи се данни. Организацията е утвърдена като еталон и лидер на мнение в инженерните среди, и има натрупана огромна експертиза в каталогизиране на съдържанието, което управлява. Технологията на „Онтотекст“ ще подобри качеството на индексиране и откриване на релевантно съдържание в съответните бази от данни, което ще донесе безспорни ползи за всички категории потребители.

Графовата база GraphDB на „Онтотекст“ съдържа алгоритми, базирани на изкуствен интелект, което ще подпомогне екипа на ИИТ да разбира по-добре съдържанието, което управлява и разпространява. Това ще улесни също откриването на възникващи тенденции и връзки между данните в архивните единици. Технологията дава възможност на потребителите както да разбират по-добре текущите научни разработки, така и от своя страна да добавя по-висока стойност чрез обогатяване на данните за тях.

Тим Ейткин, продуктов мениджър Inspec в организацията, сподели: “Проучихме няколко подобни решения, но се убедихме че „Онтотекст“ ще бъде най-добрия технологичен партньор в този проект. С графовата база на „Онтотекст“ ще проведем процес на обогатяване на съдържанието, ще определим и маркираме обекти, концепции и връзки в нашите публикации, което ще ни позволи да управляваме заявките и търсенето в наличните данни по несравнимо по-добър начин. Партньорството ни ще обедини нашата експертиза с технология, позволяваща да изградим по-добра база за управление на знанието, което ще донесе съществени ползи за нас и нашите потребители“.

„Работата с организация като IET e много вълнуваща, тъй като споделяме едни и същи принципи – да въвеждаме иновации посредством използване на най-добрите световни технологии. Това е изключителна възможност да разработваме системи за обогатяване на съдържанието на толкова престижна и утвърдена база от знания, посредством семантичните технологии. Това ще утвърди авторитета и водещата позиция на издателството в областта на инженерните науки и изследвания“ – добави Борислав Попов, проектен мениджър в „Онтотекст“.

Повече за Института за инженерни науки и технологии

Институтът за инженерни науки и технологии е едно от най-големите издателства на инженерна и технологична литература с над 167 000 члена в 150 страни по света. Той също е и най-интердисциплинарното издателство в областта, отразявайки все по-разнообразната природа на инженерната сфера през 21 век. Покрива сфери като енергетика, транспорт, производство, информационни и комуникационни технологии, както и много други. Институтът за инженерни науки и технологии работи за създаването на един по-добър свят като вдъхновява, информира и влияе на своите членове, инженери и технически специалисти, както и на всички, които се докосват до тяхната работа.

Повече за „Онтотекст“

Създадена през 2000 г като част от Сирма Груп, Онтотекст е световен лидер в разработването и внедряването на семантичен софтуер. Семантичните технологични решения се отличават с висока производителност, мащабируемост и богат набор от полезни функционалности за всеки бизнес, който залага на създаване, обогатяване и разпространение на големи обеми динамични свързани данни и съдържание.

Повече информация на: http://ontotext.com/company/news/ontotext-selected-unleash-power-institution-engineering-technologys-knowledge/