Облачни услуги

В днешния свят натискът над организациите да повишават резултатите си, а успоредно с това да намаляват разходите е по-голям от всякога. Това се отнася в голяма степен и за ИТ отделите на компаниите. В търсене на нови решения на този проблем ИТ индустрията се обръща все повече към облачните услуги.

Ние предлагаме облачни сървъри, частни виртуални облачни решения (Virtual Private Clouds), както и специализирани услуги по изграждане на частни облачни решения (Private Clouds и Hybrid Clouds)и десктоп виртуализационни решения (VDI).

Научете повече за нашите Облачни услуги.