DevOps

Важно изискване за управлението на ефективен софтуерен екип днес е да се възползвате от най-добрите DevOps практики. Необходимият микс и пасване на локални и облачни платформи и инфраструктура за развитие, QA, и операции, бързо изграждат комплексност и вдигат изискванията за времето, което е необходимо да се отдели, за да работи всичко. Това се превръща в бреме и пречка за основните бизнес дейности. Вместо да фокусират своите усилия върху разширяване на възможностите Ви, Вашият ИТ екип трябва да жертва време, за да осигури безпроблемната работа на процесите във „фабриката“.

Сирма САЩ предлага DevOps услуги, за да разтоварите своя екип от тези сложни и времеемки, но същевременно не-продуктивни дейности.

Научете повече за нашите DevOps услуги.