Tiimz

Всеки бизнес разчита силно на ефективното управление на човешкия ресурс. Ние сме разработили решение, като сме имали в предвид тази важна задача – Tiimz. Tiimz е инструмент за управление на работата, който силно повишава ефективността на мобилни екипи. Tiimz помага за разпределянето на задачи, управлението на времето, създаване на график на работата, мониторинг на изпълнението на работата на Вашите мобилни екипи.

Свалете брошура.

Научете повече за продукта Tiimz.

Sirma Solutions

За повече информация