vipCloud

Всички организации се стремят да увеличат производителността на своите ИТ, да засилят надеждността на своите ИТ, като същевременно намалят разходите си за ИТ. vipCloud осигурява решение на тази предизвикателна задача. Виртуалният Частен Облак (VIrtual Private Cloud или vipCloud) е изграден точно съгласно индивидуалните бизнес нужди и ИТ среда. Тези нужди могат също лесно и бързо променят по всяко време. Увеличената гъвкавост идва без нужда от допълнителни инвестиции в хардуер или технически персонал.

Научете повече за нашите услуги за изграждане на частни облаци.