APIs & Web

API и Web услугите на Сирма идват, за да подкрепят банките и финансовите институции в тяхната нужда от оптимизиране на процесите, автоматизация и овластяване на клиентите. Application Program Interface (API) или Graphic User Interface (GUI) подпомагат дружествата в постигането на пълна цифрова автоматизация.

Използвайте API за Вашите онлайн калкулатори, оферти, котировки, промоции и дори пълно цифрово финансово обслужване. Накарайте мрежата да работи за Вас. Използвайте API и Web услугите на Сирма.

Научете повече за нашите API и Web услуги.