BI & Analytics

Събирането на информация и анализа на риска са основни функции на всяка застрахователна компания. Техните решения са базирани на модели които групират и оценяват рисковете. Sirma Business Intelligence and Analysis е софтуерно решение, което помага на застрахователните компании да открият нови възможности и да постигнат конкурентно предимство, докато намаляват риска, който поемат.

Научете повече за BI & Analysis.