Content Management

Днес всички организации са изправени пред претоварване от документи и различен вид съдържание. Бизнесите често са задръстени от море от оферти, запитвания, поръчки, оплаквания, сканирани бележки, фактури и всякаква кореспонденция. Увеличаването на документите е съчетано с бърза промяна в бизнес процесите, което затруднява управлението на съдържанието. Sirma Content Management е апликация, която позволява ефективно управление на съдържание и документация в днешната среда.

Научете повече за Content Management.