Contract Lifecycle Management

Банките и застрахователните компании могат да се присъединят към дигиталната епоха със своите процеси по създаване, стандартизиране одобряване, използване, съхранение и организация на необходимите им договори. Sirma Contract Lifecycle Management предлага всички необходими елементи за пълната дигитализация на договорите.

Научете повече за Sirma Contract Lifecycle Management.

Sirma ICS

За повече информация