Fraud Detection

За превенция на сложни измамни схеми банките и застрахователните компании вече могат да впрегнат силата на изкуствения интелект. Sirma Fraud Detection System вижд отвъд индивидуалните данни и фокусира върху връзките между данните, като използва Graph DB технология. Тези връзки осигуряват ценна информация преди да стане твърде късно.

Научете повече за Sirma Fraud Detection.

Sirma ICS

За повече информация