LOYAX for Banks & Insurance

Всяка банка или застрахователна компания трябва да внедри, в своята система за управление на клиенти /CRM/, платформа за лоялност на клиенти. LOYAX за банки и застрахователи е точно това. Продуктът помага да се идентифицират и възнаградят лоялните клиенти, да се увеличи продуктовата употреба, да се анализират и сегментират лоялните потребители и изобщо да се увели клиентската удовлетвореност.

Научете повече за LOYAX for Banks and Insurance.

Sirma Solutions

За повече информация