Omnibank

Банки, които имат нужда от едно ИТ решение, което да обедини всички техни електронни канали, включително интернет, мобилно банкиране, личен финансов мениджър, софтуер за плащане на сметки, извлечения, оторизации и уведомления могат да се възползват от Omnibank.

Научете повече за Omnibank.

bc-inner

За повече информация