PaperLess

Обединете бизнес ползите с грижа за околната среда. Решението на Сирма Paperless предлага всички необходими инструменти за пълно избягване на хартиените документи. С Paperless Вие ще може да си сътрудничите при създаването, проследявате, електронно да подписвате, автоматизирате и да упражнявате пълен контрол върху цифровите документи във Вашата компания, като създавате и своя пълен цифров архив.

Научете повече за Sirma Paperless.

Sirma ICS

За повече информация