Payment Portal System

Когато банките искат да осъвременят своите системи за обработка на плащанията, те могат да ползват Payment Portal System. Системата следи ликвидността, обработва плащанията, осигурява он-лайн контрол на сетълмент сметки, осигурява следене на статус по плащания в реално време, събира и обменя информация по плащанията.

Научете повече за Payment Portal System.

bc-inner

За повече информация