Reinsurance Solution

Презастраховането е ключова част от работата на всяка застрахователна компания. Sirma Reinsurance Solution е много нужен инструмент в ръцете на всеки презастрахователен специалист, който осигурява интегритет на данните, точни изчисления, проследяване на щетите, точна отчетност и пълно управление на презастрахователния процес.

Научете повече за Sirma Reinsurance Solution.