RepXpress

Банки, които имат нужда от управленски, счетоводни /IFRS/, оперативни и регулаторни справки, като използват данни от цялата палитра от ИТ системи и апликации, могат да извлекат ползи от отчетната система RepXpress, която записва, обработка, съхранява и създава справки, като използва всички налични данни.

Вижте видео за RepXpress.

bc-inner

За повече информация