Sirma Actuarial Solution

Актюерите и отделите по Управление на риска в застрахователните компании вече имат мощен инструмент, който те лесно могат да интегрират с използваните приложения досега. Sirma Actuarial and Risk Management Solution е мощна софтуерна платформа, която е необходима за капиталово, рисково, стратегическо и продуктово моделиране.

Научете повече за Sirma Actuarial Solution.

Sirma ICS

За повече информация