Sirma Claims Management

Когато застрахователните компании искат да увеличат клиентското удовлетворение те ще имат нужда от система за управление на щетите. Sirma Claims Management постига точно това като подобрява производителността на ликвидаторите, намалява времето необходимо за обработка на щетите и осигурява последователен процес по управление на щетите.

Научете повече за Sirma Claims Management..

Sirma ICS

За повече информация