Solvency II Solution

Регулаторните изисквания се променят и застрахователните компании трябва да са винаги подготвени. Solvency II Solution е модулно софтуерно приложение, което лесно се интегрира със съществуващите софтуерни апликации и позволява на застрахователните компании лесно да анализират и управляват всички бизнес рискове, капиталови изисквания и да генерират съответните отчети съгласно изискванията на европейската директива Платежоспособност II.

Научете повече за Solvency II Solution.