Temenos

Банките и финансовите компании са изправени пред нарастващи изисквания за технологични решения в своята ежедневна работа, които следва да удовлетворят увеличените изисквания на регулаторите, завишените изисквания на клиентите, нуждата от оползотворяване на нови канали, като в същото време увеличават сигурността на транзакциите.

Базираната във Великобритания фирма на Сирма Груп – S&G Technology Services, е експерт в осигуряването точно на такива решения. Тя е сертифициран партньор на един от водещите провайдери на решения за финансовата индустрия – Temenos.

Научете повече за нашите Temenos услуги.