Web Portals

Свързаността е основна характеристика на днешния бизнес. От банките и финансовите институции се очаква да осигурят уеб достъп до своите услуги на своите клиенти, своите посредници и партньори и дори да стоят свързани със своите собствени служители.

Web Portals осигурява точно това. Услугата помага на финансовите институции да се свържат със желаните страни по лесен и рентабилен начин.

Научете повече за Web Portals.