Здравни досиета

Електронните здравни досиета или ЕЗД и тяхното цифрово споделяне дават значими ползи както на здравните заведения така и на самите пациенти. ЕЗД и електронните медицински системи:

  • осигуряват пълна и актуална информация за пациента, когато тя е необходима
  • намаляват разходите, чрез намаляване на документооборота чрез ефективно споделяне на информация
  • подобряват диагностиката и лечението чрез по-добро качество на информацията
  • подобряват сигурността на медицинската информация
  • подобряват взаимодействието между здравни заведения и пациентите им
  • увеличават участието на пациентите
  • подобряват всички аспекти на здравеопазването
  • са предпоставка за създаването на лични здравни досиета (ЛЗД) управлявани от самите пациенти

Сирма Солюшънс има значителен опит в осигуряването на услугата по създаване и внедряване на върхови решения за електронни здравни и медицински досиета, както и тяхната интеграция в действащите системи в здравното заведение. Нашите услуги Medical Records правят взаимодействието между здравните заведения и пациентите по ефективни и ефикасни, като така донасят до просперитет и добро здраве.

Разгледайте други продукти и услуги на Сирма Солюшънс.