Платформа за хронични болести

Със застаряването на населението, хроничните заболявания стават все по-разпространени. С цел да се осигури правилното третиране на тези болести, здравните заведения трябва непрестанно да измерват и следят жизнените показатели на своите пациенти.

Като комбинираме нашите знания за облачна и мобилна технология с нашият опит в контрол и управление на диабета (виж Diabetis-M), Сирма Медикъл разработва разширението на нашето приложение в цялостна платформа, която ще обхване всички широко разпространени хронични болести, ще следи съответните жизнени показатели, ще споделя данни с лекуващия лекар, ще получава информация за клинични проби и препоръчани лекарства. Нашата Платформа за хронични болести ще осигури по-добро управление на хроничните заболявания, чрез лесно взаимодействие между лекар и пациент и широко обхватен анализ на жизнените данни.

Разгледайте други продукти на Сирма Медикъл.