Системна интеграция

Изискванията към функционалността на ИТ ползвани от здравни заведения постоянно се увеличават. Болниците и другите здравни заведения трябва не само да следят за идентичността, диагнозата и лечението на своите пациенти, но също да удовлетворяват документалните изисквания на различни финансови структури, да следват специфични клинични пътеки, да събират клинична история на своите пациенти, да споделят и свалят различни информации с различни бенефициенти, и много други. Както здравното обслужване, така и регулаторните изисквания ползват различни системи, които непрекъснато еволюират и се разширяват. За да могат различните системи да взаимодействат безпроблемно е необходима внимателна и иновативна системна интеграция.

Сирма Солюшънс има обширен опит в сферата на системна интеграция и може да осигури приложения и решения за всяка среда, ведно с необходимата консултация и обучение.

Ние позволяваме на здравните заведения да използват ИТ ефективно, от което полза имат всички техни пациенти.

Научете повече за нашите услуги в сферата на здравеопазването.

Разгледайте други продукти и услуги на Сирма Солюшънс.