Health Insurance Insights

Според центровете Medicare и Medicaid, разходите за здравни услуги ще нараства с близо 6% годишно до 2019. Плащащите институции в този процес винаги се оптиват да намалят изразходваните пари, като в същото време осигурят извършването на необходимите медицински терапии и подходящото ниво на грижи за пациентите. С разширяване на покритието на здравните осигуровки и включването на нови терапии, обемът на информация, която трябва да бъде обработена и потвърдена нараства. Това прави ръчната обработка на медицинските щети и решаването и управлението на несъответствия невъзможна. Това, което е нужно е нов автоматизиран подход, който да сравнява плащанията по различни пера с медицинските нужди и препоръки, съгласно регулаторите.

Health Insurance Insights канализира процеса по дефиниране на медицинските правила за съответствие. Системата автоматично открива експертно-потвърдена медицинска информация в доверени източници на данни, които са одобрени от медицинския регулатор.

Научете повече за Health Insurance Insights.

Ontotext

За повече информация