Linked Data Integration for Healthcare

Продуктът на Онтотекст Linked Data Integration for Healthcare разбива границите на производителността, като трансформира груби пациентски данни в структурирано знание. Linked Data Integration for Healthcare е създаден за да може да обработва огромни обеми пациентски досиета, като извлича и семантично индексира данни за пациентските диагнози, лечения, лекарства и тяхното разположение във времето. С цел да се слеят семантично извлечените данни с наличното структурирано знание, моделирането на разпознатите факти е в съответствие с индустриалните стандарти и прецизно кодирано с одобрени онтологии.

Научете повече за Linked Data Integration for Healthcare.

Ontotext

За повече информация