Linked Data Integration for Pharma

Продуктът на Онтотекст Linked Data Integration for Pharma е единно решение за анализ на документи, което ти помага бързо и лесно да намирате информацията, която Ви е нужна, за да ускорите създаването на лекарства. Продуктът смесва структурата на документа с текстово търсене и семантична интеграция на данните. Като използвате Linked Data Integration for Pharma Вие може да комбинирате структурирани с неструктурирани аналитични търсения, да повишите точността на търсене и да включвате както публични, така и Вашите собствени данни в търсените резултати.

Научете повече за Linked Data Integration for Pharma.

Ontotext

За повече информация