Разработка на софтуер

Производителите днес са изправени пред много предизвикателства и възможности, които са резултат от бързото развитие на технологиите. За да могат да впрегнат ползите от технологичната революция, производителите трябва да внедряват нови системи, апликации и платформи. Голяма част от тях са завършени самостоятелни продукти (e.g. ScanFit&Measure, ALEX Tool Matching, etc). Същевременно, много процеси в производството и услугите са специфични и не могат да се възползват от готови технологични решения. Точно в тези случаи производителите могат да ползват услугите на Сирма по разработка на софтуер.

С над 20 годишен опит в разработката на софтуер, Сирма има дълбоко разбиране за процесите, които лежат в основата на много индустрии. Това се комбинира с върхова ИТ компетентност. Резултатите са решения по поръчка, които засилват конкурентоспособността, увеличават производителността и ефективността, намаляват производственото време и ползван материал, всичко това докато намаляват разходите за производство.