Издателска дейност и медии

Издателската дейност и медиите са може би двата икономически сектора, които бяха най-силно повлияни от дигиталната революция. Понякога влиянието бе ползотворно (по-лесно и по-бързо търсене, производство и дистрибуция на съдържание), а понякога влиянието бе предизвикателно (възникването на нови медийни канали, които предизвикаха традиционните бизнес модели). И в двата случая издателите и медиите трябваше бързо да се възползват от новите технологични решения.

Дружествата в Сирма Груп имат дълга история в подкрепа на издателски компании и медии и помагането им да се възползват от новите технологии.

Използваме бъдещето, за да се насладим на миналото

На пръв поглед организациите, които работят в сферата на Културното наследство са фокусирани върху миналото – въхру запазването и консервирането на материални и нематериални съкровища на нашата история. Дали е възможно тази организации да се възползват от върховите технологични развития?

Абсолютно. Чрез последните достижения на технологията архиви, библиотеки, галерии и музеи по целия свят могат да дигитализират своите експозиции. Куратори и реставратори могат да взаимодействат и да работят заедно. Технологията може да извади на бял свят скрита ценна информация, която е скрита в огромни силози на неструктурирани данни. На кратко, технологията може да помогне на най-важната функция на дисциплината Културно наследство – да го преведе към бъдещето.

Сирма има дълга и успешна история в прилагането на най-иновативните технологични решения в полза на организациите, които пазят нашето Културно наследство, а оттам обогатяват и бъдещите поколения.

Продукти

Self Service Semantic Suite

Различни организации, които имат нужда да открият значима информация, която лежи скрита в текста…

Semantic News Publishing

Издателите по света вече могат да се възползват от интеграцията на свързани данни. Чрез използването на продукта…

Academic Publishing

Научни и академични издатели могат да максимизират стойността на своето съдържание, като използват съществуващите таксономии…

Publishing Platform

Издатели, от индивидуални журналисти, които създават блогове и статии, до огромни издателски организации, които трябва да канализират…

Conservation Space

ConservationSpace е уеб-базирана софтуерна платформа за управление на документи, разработена специално, за да улесни работата на консерваторите при създаване, съхранение и намиране на важна документация за различни културни обекти.

Museum Space

Museum Space представлява всеобхватен софтуер за управление на музеи, разработен, за да помогне галерии, библиотеки, архиви и музеи да направят културните съкровища на света достъпни и значими за всички.

Услуги

Разработка на софтуер

Издателската дейност и медиите бяха сред първите, които прегърнаха дигиталната революция и приложиха на практика новите технологии…

Linked Data Integration

Услугите по интеграция на свързани данни или Linked Data Integration ползват архиви, музеи и библиотеки, както и всички останали…

Избрани клиенти

bbc
bta
National Gallery of Art U.S.A.
euromoney
financial-times
the-british-museum