Academic Publishing

Научни и академични издатели могат да максимизират стойността на своето съдържание, като използват съществуващите таксономии, тезауруси и контролирани речници. Можете да обогатите своето знание и да доставите съдържание на читатели от различни академични дисциплини. Не е необходимо да променяте начина си на работа. Интеграцията с Вашия академичен режим на работа позволява на автори и редактори да валидират обогатеното съдържание и да дават препоръки. Системата се “самообучава” чрез добавянето на допълнително съдържание.

Разгледайте подробности и безплатно Демо за Academic Publishing.

Ontotext

За повече информация