Museum Space

Museum Space e софтуер за управление на музеи. Той е създаден, за да помага на галерии, библиотеки, архиви и музеи да направят световните културни богатства достъпни и значими за всички.

Museum Space е софтуерна плаформа базирана на Sirma Enterprise Platform и съдържа модули за всички възможни дейности в един музей – управление на консервацията, каталогизиране, изложби, локации и премествания, заеми и придобивания.