Publishing Platform

Издатели, от индивидуални журналисти, които създават блогове и статии, до огромни издателски организации, които трябва да канализират своето създаване на съдържание, могат да се възползват от предимствата, които дава Семантичната Издателска Платформа (Semantic Publishing Platform). Този продукт позволява драматично ивеличаване на скоростта и точността на резултатите от търсения, както и дава възможност за лесна вторична употреба и смяна на предназначението на дадено съдържание. Семантичната Издателска Платформа силно увеличава ефеткивността на издателските единици.

Разгледайте описан случай на употреба.

Ontotext

За повече информация