Self Service Semantic Suite

Различни организации, които имат нужда да открият значима информация, която лежи скрита в текста, вече могат да се възползват от Self Service Semantic Suit или накратко S4. S4 осигурява система от услуги за текстови анализ „на поискване“ и управление на метаданни в облака.

Научете повече за Self Service Sematic Suite.

Ontotext

За повече информация