Semantic News Publishing

Издателите по света вече могат да се възползват от интеграцията на свързани данни. Чрез използването на продукта на Онтотекст Semantic News Publishing, издателите могат да увеличат своята производителност, да подобрят читателската ангажираност и лесно да сменят предназначението на съдържанието, като така генерират нови приходни потоци.

Разгледайте подробности за Semantic News Publishing.

Ontotext

За повече информация