Loyax

Бизнесите във всички сфери се стремят да задържат настоящите клиенти, да привличат нови клиенти и да изграждат добри взаимоотношения с тях. Това са точно и ползите от нашия продукт Loyax. Loyax е платформа за управление на лоялността, чрез която бизнесите могат да организират програми за лоялност и да управляват кампании, могат да управляват карти за лоялност и мобилна апликация за лоялност, могат да се свързват със своите клиенти чрез всякакви комуникационни канали и да ползват много много други функции, които изграждат лоялност.

Научете повече за продукта Loyax.

Sirma Solutions

За повече информация