GraphDB

GraphDB е семантична нерелационна (NoSQL) графична база данни. Тя позволява на организациите да съхраняват, организират и управляват съдържанието като „умни“ данни. Това означава по-добра информация при по-голяма скорост.

Научете повече и свалете безплатно продукта GraphDB.

Ontotext

За повече информация