Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първичното публично предлагане на Сирма Груп Холдинг АД. Компанията и мениджърът на емисията ЕЛАНА Трейдинг планират старт на публичното предлагане в началото на месец септември 2015г., което съгласно одобреният проспект ще продължи в рамките на един месец.

Според одобрения проспект, предмет на публичното предлагане са до 18 491 858 броя обикновени акции, от които 16 000 000 нови акции и 2 491 858 съществуващи акции. Предлаганите акции са с номинална стойност 1 лев като първичното публично предлагане ще бъде успешно само ако бъдат записани и платени най-малко 8 000 000 акции с номинална стойност и емисионна стойност в диапазон от минимална цена 1.20 лв. до максимална цена 1.65 лв. всяка.

При очакваните средства от набирането, това ще бъде най-голямото IPO в България след това на Енемона през 2007 г. Търгуваните акциите са от един клас: обикновени, поименни, безналични, свободно – прехвърляеми, дават еднакви права на акционерите, а именно право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

От Сирма Груп обявиха, че набраните средства ще бъдат използвани за инвестиции в технологично и глобално бизнес развитие на компанията.

SIN код на емисията акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД е BG1100032140.

Илюстрации на Сирма Груп Холдинг може да откриете на следния линк:http://1drv.ms/1y5hlGF

„Сирма Груп Холдинг“ АД е холдингова компания с над 23 годишна история и е една от най-големите софтуерни групи в Югоизточна Европа. В групата работят над 300 опитни софтуерни специалисти, които са реализирали стотици успешни проекти на пет континента. Сирма има експертиза и дългосрочни клиенти в някои от най-иновативните сфери на софтуерната индустрия: семантични технологии, мобилни приложения, ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence), финансови, банкови и разплащателни услуги, електронно правителство.

Повече за „ЕЛАНА Трейдинг” АД
„ЕЛАНА Трейдинг“ АД е един от първите инвестиционни посредници в България, който вече 24 години заема водеща позиция в търговията на финансови пазари и инвестиционното банкиране. Компанията е част от една от най-старите български финансови институции „ЕЛАНА Финансов Холдинг“.
„ЕЛАНА трейдинг“ е управлявала над 20 публични предлагания от началото на от 1998 г. досега, като е организирала и над 30 облигационни емисии. Сред знаковите и проекти са публичните предлагания на „Монбат“, „Девин“, „Енемона“, „Спиди“ и др. От 2002 г. насам работи и по проекти за преструктуриране, сливания и придобивания с мандат от ЕБВР. „ЕЛАНА Трейдинг“ е и ексклузивен партньор за българския пазар на американската брокерска компания Auerbach Grayson от 1998 г., както и дългогодишен партньор на европейската инвестиционна банка Saxo Bank за България. Компанията е многократно отличавана с награди за „Най-добър инвестиционен посредник на годината“ (2010, 2013 и 2014 г.), както и за принос към развитието на капиталовия пазар от БФБ-София през 2005, 2007 и 2014 г.
За повече информация: www.elana.net

За контакт:
За „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД:
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №135
Лице за контакт: Стефан Киряков
Телефон: (02) 976 83 10
E-mail: ir@sirma.com

Зa „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД:
гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5,
СОФАРМА БИЗНЕС ТАУЪРС, Кула Б, ЕТ. 12
Лице за контакт: Изабела Оронова
Телефон: (02) 810 00 77; E-mail:isabella@elana.net