Атанас Киряков е основател и Изпълнителен директор на Онтотекст – пазарен лидер в областта на семантичните технологии.

Атанас започва своята кариера в Сирма като софтуерен инженер през 1993 г. и няколко години по-късно става партньор и член на Съвета на директорите. През 2000 г. той основава Онтотекст АД, която участва в изследователски проекти с общ бюджет от над 100 млн. евро. През 2008 г. Атанас финализира инвестиционна сделка за Онтотекст на стойност 2.5 млн. евро с фонда за инвестиции на рисков капитал NEVEQ.

Атанас е водещ експерт в областта на семантичните бази данни и автор на множество публикации и глави от книги, включително “Semantic Search” в “Information Retrieval – Searching in the 21st Century” и “Storing the Semantic Web: Repositories”, “Handbook of Semantic Web Technologies”.

Атанас завършва своята магистърска степен по “Компютърни науки” в Софийския университет.

Атанас Киряков